Skip to content
1

Повідомлення про оприлюднення проєкту «Схеми санітарного очищення населених пунктів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області» та «Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених пунктів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області»

23.11.2022

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області оприлюднює проєкт «Схеми санітарного очищення населених пунктів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених пунктів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області».

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: «Схема санітарного очищення населених пунктів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області» (надалі – «Схема санітарного очищення»).

Схема санітарного очищення спрямована на впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населених пунктів, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Виконавчий комітет Гірської сільської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту СЕО та проєкту Схеми санітарного очищення розпочинається з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Гірської сільської ради: https://gora-rada.gov.ua.

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення розпочинається з 23.11.2022 року і триває 30 днів.

б) способи участі громадськості: зауваження і пропозиції до проєкту Схеми санітарного очищення та Звіту СЕО Схеми санітарного очищення подаються в письмовому та електронному виді до Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;

в) проведення громадських слухань: громадські слухання у зв’язку з воєнним станом не передбачаються;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки подання зауважень і пропозицій: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул.. Центральна, буд. 5;    e-mail: silrada_gora@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій 30 днів з 23.11.2022 року.

е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА (м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua) та Департамент охорони здоров’я Київської ОДА (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45, e-mail: doz@koda.gov.ua).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування не передбачається.

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

 

Схема санітарного очищення Гірської с.р. Пояснювальна записка_13.10.2022

Звіт СЕО Схеми санітарного очищення Гірської С.Р. Бориспільського р-ну Київської обл_21.11.2022