Skip to content

Будинок
літніх людей

с. Ревне
Бориспільський р-н
Київська обл.

 

Комунальний заклад «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради Бориспільського районну Київської області працює з 1991 року. Загальна площа приміщень 980 м2, 25 окремих кімнат для проживання.

Основні завдання Ревненського відділення це забезпечення якісного надання соціальних послуг.

Всі проживаючі у відділені знаходяться під цілодобовим медичним наглядом лікаря і п'яти медичних сестер і отримують необхідне лікування

Підопічні відділення забезпечені раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров'я

Пацієнтів обслуговують 35 відповідальних, уважних і доброзичливих працівників.

Будинок літніх людей

Категорії громадян, які мають право на отримання соціальних послуг в Ревненськом відділенні

Безкоштовно

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ та зареєстровані та проживають на території Гірської громади;

Ревненське відділення може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних місць) визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги».

Платні послуги

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо.

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

Громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

У відділенні стаціонарного догляду громадяни одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

1. житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

2. раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров’я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

3. цілодобовим медичним обслуговуванням;

4. слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

5. комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються за направленням (путівкою). Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

Будинок літніх людей

На кожного громадянина, який перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

1. письмова заява громадянина;

2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3. направлення (путівка);

4. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

5. довідка про розмір призначеної пенсії;

6. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

7. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою Виконавчого комітету Гірської сільської ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

8. довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);

9. копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

10. копія рішення (розпорядження) засновника Ревненського відділення, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю(які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які нездатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

11. довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

12. карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

13. індивідуальний план надання соціальної послуги;

14. договір про надання соціальної послуги;

15. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Контакти відділення:

Київська обл. Бориспільський район,
с.Ревне, вул Миру, 28

Завідувач: Сущенко Оксана Миколаївна
+380 (67) 421 90 54