Skip to content
1

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Детального плану території для розміщення житлової та громадської забудови в межах вулиць визначених у генеральному плані села Ревне, розташованих в південній частині села Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вздовж автошляху Т-10-16»

19.03.2024

Містобудівна документація розроблена ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ» на замовлення Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради на підставі рішення Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області від 27.11.2023 р. № 1689-61-VIIІ (додається), договору на розроблення містобудівної документації №47 від 01.12.2023 р. та завдання на розроблення детального плану території (додається).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Гірська сільська рада Бориспільського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання з містобудівної документації вищого рівня.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації можливо в приміщенні Гірської сільської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Центральна, буд., 5 з «20» березня 2024 р. по «18» квітня 2024 р. включно.

Громадські слухання та презентація проєкту містобудівної документації  відбудеться «02» квітня 2024 р о 10:00 за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Центральна, буд., 5.У громадських слуханнях можуть брати участь:

–  громадськість;

–  уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;

–  уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;

–  представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

 

Окрім цього, повідомляємо, що у вільному доступі протягом п’яти календарних днів до дати проведення громадських слухань (у тому числі у вихідні дні та в неробочий час) можна ознайомитися з матеріалами проєкту містобудівної документації на паперових носіях: «28» березня 2024 року з 17.00 год. до 18.00 год, «29» березня 2024 року з 16.00 год. до 17.00 год., «30», «31» березня та «01» квітня 2024 року з 12.00 год. до 13.00 год. за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Центральна, буд., 5.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Центральна, буд., 5 та за електронною адресою vma.vkgsr@gmail.com у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: з «20» березня 2024 р. по «18» квітня 2024 р. включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «17» квітня 2024 р.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Тетяна БІДНЕНКО – начальник відділу містобудування та  архітектури Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, тел.: +38 (800) 300 157.

 

  Додатки : скан-копія Завдання на розроблення детального плану території, скан-копію рішення «Про надання дозволу на розроблення ДПТ», графічні матеріали, текстові матеріали  

1. Рішення про розробку

2. Завдання на проєктування + викопіювання

Текстові матеріали

Пояснювальна записка

Додатки

1. Рішення про розробку

2. Завдання на проєктування + викопіювання

3. Завдання ІТЗ ЦЗ МЧ

4. Завдання ІТЗ ЦЗ ОП

 

Графічні матеріали

01. ДПТ_Ревне_Сх. розташування

02. ДПТ_Ревне_Сх. існ. вик. тер. та сх. існ. обмеж.

03. ДПТ_Ревне_Проєктний план

04. ДПТ_Ревне_Функціональне зонування тер.

05. ДПТ_Ревне_Сх. трансп.мобільності

06. ДПТ_Ревне_Сх. інж. забезпеч.

07. ДПТ_Ревне_Сх. інж. під-ки

08. ДПТ_Ревне_ІТЗ ЦЗ МЧ

09. ДПТ_Ревне_ІТЗ ЦЗ ОП

10. ДПТ_Ревне_План червоних ліній

11. ДПТ_Ревне_Кресл. поперечних профілів вул.

12. ДПТ_Ревне_Сх. суч. вик. з урах. обмеж. і обтяж.