Skip to content
1-qll1xk6vr8k0npqjnbe1nqifj9bi3wxg4w7g3tiops

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради оголошує про наявність вакантних посад

30.04.2024

Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними згідно Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради  оголошує про наявність вакантних посад :

 • Начальника відділу містобудування та архітектури
 • Головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури

Посада – начальник відділу містобудування та архітектури.

Посадовий оклад 6 700 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за

ранг посадової особи місцевого самоврядування (державного службовця), за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, інші виплати, передбачені законодавством.

 1. Посада – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури.

Посадовий оклад 5 100 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за

ранг посадової особи місцевого самоврядування (державного службовця), за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, інші виплати, передбачені законодавством.

 1. Основні посадові обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури:

– Начальник відділу архітектури та містобудування здійснює керівництво діяльністю відділу, планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів роботи відділу.

– Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює їх роботу, проводить аналіз результатів відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності його роботи.

– Забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та сесії сільської ради, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу в сфері містобудування.

– Готує пропозиції начальнику управління щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів відповідно до вимог затвердженої містобудівної документації.

– Забезпечує ведення діловодства у відділі.

– Приймає участь у проведенні моніторингу стану містобудування на території громади, доводить начальнику управління необхідність розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації.

– Надає пропозиції начальнику управління щодо необхідності комплексного розвитку територій, забудови сіл, поліпшення архітектурного вигляду.

– Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо доцільності відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, згідно з затвердженою містобудівною документацією.

– Розглядає у випадках встановлених законодавством проекти конкретних об’єктів архітектури.

– За погодженням із начальником управління інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.

– Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції.                                                                                        

 1. Основні посадові обов’язки головного спеціаліста містобудування та архітектури

Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

– Дотримуватися вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

– Брати участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

– Реалізовувати на території сільської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає керівництву пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

– Готувати та вносити на розгляд комісії та ради пропозиції та  проекти рішень щодо:

 • встановлення ставки земельного податку;
 • передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;
 • надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
 • викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

– Готувати та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

– Здійснювати звірку з контролюючими органами щодо сплати власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

– Надавати довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

– Ведення обліку та контролю за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням, веде особистий прийом громадян.

– Підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету ради пропозицій щодо:

 • встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;
 • підготовка рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • дотримання землекористувачами та власниками земельних ділянок земельного та природоохоронного законодавства, використання і охорона земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів;
 • підготовка висновків з приводу надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • підготовка висновків щодо погодження проектів землеустрою;
 • підготовка проекту звернення до районної державної адміністрації та ради стосовно встановлення і зміни меж сіл.
 • – Перевірка архітектурно-будівельної частину проектів.

  – Прийняття участі в підготовці технічних завдань на розробку землевпорядної документації містобудівних і архітектурних рішень.
  – Забезпечує відповідність містобудівних і архітектурних рішень, що розробляються, нормативам, що діють, вимогам охорони довкілля і екологічним стандартам.

  – Бере участь в аналізі і узагальненні досвіду розробки і реалізації архітектурно-містобудівних рішень.
  – Готує відгуки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, проекти нормативних матеріалів, що стосуються містобудівних та архітектурних рішень.   – Робота з реєстром пошкодженого та знищеного майна.

 1. Освіта:

Начальник відділу містобудування та архітектури:

Наявність вищої архітектурної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст або магістр, стажем організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років та стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури:

Наявність вищої освіти ступеня не нижче ступеня бакалавра за напрямком, вільне володіння державною мовою.

 1. Перелік документів, які необхідно надати претенденту на посаду в період дії воєнного стану для участі у співбесіді, спосіб подання, адреса та строк їх подання:

Заява.

Заповнена особова картка (Затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року  № 77-20).

Документ, що підтверджує наявність громадянства України.

Документ про освіту.

Трудова книжка.

Резюме довільної форми.

Сертифікат про вільне володіння державною мовою (за наявності).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.                                                                                               

Військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

 1. Перелік документів, які необхідно надати претенденту на посаду в період дії воєнного стану для участі у співбесіді, спосіб подання, адреса та строк їх подання:

Заява.

Заповнена особова картка (Затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року  № 77-20).

Документ, що підтверджує наявність громадянства України.

Документ про освіту.

Трудова книжка.

Резюме довільної форми.

Сертифікат про вільне володіння державною мовою (за наявності).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.                                                                                               

Військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, архівні довідки тощо).

 1. Необхідні ділові якості:

Діалогове спілкування (письмове і усне); вміння працювати з інформацією; вміння працювати в команді; здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виявляти закономірності; вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати інформацію.

 1. Особисті якості:

Відповідальність; дисциплінованість; вміння працювати в стресових ситуаціях; готовність допомогти колегам.

 1. Бажано:

Впевнене користування ПК (AutoCAD, ArchiCAD, ArcGIS, MS Office: Word, Excel, Outlook Express, Internet, правові інформаційні системи), знання та навички роботи з системами електронного документообігу (ведення діловодства, державних реєстрів, тощо).

 

 1. Інформація про строковість та призначення на посаду:

Сільський голова та начальник управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради після ознайомлення з наданою інформацією та документами, проводить співбесіду з претендентами на зайняття посади начальника відділу містобудування та архітектури та посади головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради і приймає відповідне розпорядження про призначення на посади з випробувальним терміном 2 (два) місяці.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади начальника відділу містобудування та архітектури та головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради, на яку будуть призначені особи відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (без проведення конкурсу), виникає обов’язковість оголошення та проведення конкурсу на дані посади у визначеному законодавством порядку.

 1. Контактна особа: Людмила Леонідівна Вишневська 063 791 15 59
 1. Інформацію подавати:

Приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у співбесіді, протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення, з 30 квітня по 30 травня 2024 року включно за адресою: вул. Центральна, 5, с. Гора, Бориспільський район, Київська область, до 17:00 год 30 травня 2024 року, ukb.gora@gmail.com