Skip to content
1-qll1xk6vr8k0npqjnbe1nqifj9bi3wxg4w7g3tiops

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради  оголошує про наявність вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта

01.05.2024

Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними згідно Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради  оголошує про наявність вакантної посади :

 • головного спеціаліста-юрисконсульта

 

 1. Посада – головний спеціаліст- юрисконсульт.

Посадовий оклад 5 100 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування (державного службовця), за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, інші виплати, передбачені законодавством.

 

 1. Основні посадові обов’язки головного спеціаліста- юрисконсульт:
 • Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Дотримуватися вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Забезпечує юридичне супроводження діяльності Управління ЖКГ та КБ.
 • Проводить аналіз на відповідність чинному законодавству та візує договори управління.
 • Приймає участь у підготовці та візує в частині відповідності вимогам чинного законодавства накази начальника Управління ЖКГ та КБ.
 • Надає юридичну допомогу та консультації працівникам Управління ЖКГ та КБ при здійсненні ними своїх службових обов’язків.
 • Забезпечує у необхідних випадках листування з правових питань та веде справи по матеріалах судових справ, виконавчим документам в установленому законом порядку, відповідно до наданих повноважень.
 • За дорученням керівництва представляє у встановленому законодавством порядку інтереси управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень.
 • Розглядає, за дорученням начальника управління, звернення, заяви, листи громадян, юридичних осіб з питань, що належать до компетенції управління.

 

 1. Освіта:

Наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст), вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

 

 1. Перелік документів, які необхідно надати претенденту на посаду в період дії воєнного стану для участі у співбесіді, спосіб подання, адреса та строк їх подання:
 • Заява.
 • Заповнена особова картка (Затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20).
 • одна фотокартка розміром 4 х 6 см;
 • Документ, що підтверджує наявність громадянства України.
 • Документ про освіту , підвищення кваліфікації.
 • Трудова книжка.
 • Резюме довільної форми.
 • Сертифікат про вільне володіння державною мовою (за наявності).
 • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • Військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, архівні довідки тощо).

 

 1. Необхідні ділові якості:

Діалогове спілкування (письмове і усне); вміння працювати з інформацією; вміння працювати в команді; здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виявляти закономірності; вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати інформацію.

 

 1. Особисті якості:

Відповідальність; дисциплінованість; вміння працювати в стресових ситуаціях; готовність допомогти колегам.

 

 1. Необхідні навички:

Впевнене користування ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook Express, Internet). Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарчу і фінансову діяльність підприємства, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок укладення та оформлення господарських договорів; основи економіки, організації праці, виробництва й управління.

 

 1. Інформація про строковість та призначення на посаду:

Начальник управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради після ознайомлення з наданою інформацією та документами, проводить співбесіду з претендентами на зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради і приймає відповідне розпорядження про призначення на посади з випробувальним терміном 2 (два) місяці.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради, на яку буде призначено особу відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (без проведення конкурсу), виникає обов’язковість оголошення та проведення конкурсу на дану посаду у визначеному законодавством порядку.

 

 1. Контактна особа: Людмила Леонідівна Вишневська 063 791 15 59

 

 1. Інформацію подавати:

Приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у співбесіді, протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення, з 01.05.2024 по 01.06.2024 року включно за адресою: вул. Центральна, 5, с.  Гора, Бориспільський район, Київська область, до 17:00 год 01.06.2024 року, ukb.gora@gmail.com