Skip to content
Коорд рада

Створена Координаційна рада

14.09.2021

Рішенням Виконавчого комітету від 08.09.2021 створена Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії  домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, затверджено положення про Координаційну раду, її склад.

 

Основними завданнями та функціями Ради є:
– оперативна координація заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради та надання відповідної допомоги;
– участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, запобігання та протидія домашньому насильству на території Гірської сільської ради;
– координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, управлінь та відділів сільської ради, громадських організацій, інших служб щодо вирішення проблем запобігання та протидії домашньому насильству на території Гірської сільської ради;
– ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, гендерної рівності, торгівлі людьми;
– взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля;
– надавати закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та практичну допомогу, консультації з питань що входять до компетенції координаційної Ради;
– проводити роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової інформації, підвищувати ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;
– надавати допомогу особам, що  постраждали від торгівлі людьми, зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні;
співпрацювати з громадськими організаціями, що проводять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми, домашньому насильству;
-проводити інформаційно  – просвітницьку роботу з питань подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету;
-сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території Гірської сільської ради з питань здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності;
-організація та проведення урочистих заходів, соціальних акцій, конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших заходів, пов’язаних з вирішенням питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми;
-формування щорічного невідкладного плану заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, участь у підготовці пропозицій та цільових програм.

 

Засідання проводяться відповідно до плану роботи Ради на рік, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на квартал.

 

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень.