Skip to content
1

Списки осіб, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Гірської сільської ради

31.01.2022

Керуючись п. 2 «а», п. 3 «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом Української РСР від 30.06.1983 за № 5464-Х, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, «Положенням про квартирний облік при виконавчому комітеті Гірської сільської ради», затвердженого рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради від 09.06.2021 № 161, враховуючи протокол житлової комісії при виконавчому комітеті Гірської сільської ради № 1 від 21.01.2022, виконавчий комітет Гірської сільської ради затвердив списки осіб, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Гірської сільської ради:

Список №1 осіб, які користуються правом одержання жилих приміщень в порядку загальної черги

Список №2 осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень

Список №3 осіб, які користуються правом позачергового отримання одержання жилих приміщень