Skip to content
ada9a09acea936d776a6f55c82778c43_XL

Розпочало роботу Управління ЖКГ та капітального будівництва

20.01.2021

Управління ЖКГ та капітального будівництва співпрацює з підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги та з підприємствами, які проводять будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію житла, об’єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури, що належать до комунальної власності Гірської сільської ради.

Керуючись ч. 1 ст. 11, п. 6 ч. 1 ст. 26 ст. ст. 51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення і впорядкування процесів управління громадою, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів сільської ради та Управління житловокомунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, як юридичної особи, відповідно до ч. 3 ст. 140 Конституції України, ч. 1, ч. 4 ст. 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», керується Конституцією України, законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», Гірська сільська рада вирішити створити юридичну особу – Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Дане Управління є самостійним органом місцевого самоврядування, яке забезпечує на території Гірської сільської ради реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, управління майном комунальної власності та у галузі будівництва.
Управління є підзвітним і підконтрольним Гірській сільській раді і підпорядкованим виконавчому комітету та голові Гірської сільської ради. Керує роботою та контролює діяльність управління голова Гірської сільської ради.

Основним завданням Управління є:
– забезпечення на території Гірської сільської ради реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, управління майном комунальної власності, сфері земельного законодавства та галузі будівництва;
– організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, галузі земельних відносин та галузі будівництва;
– подання пропозицій до проектів місцевих програм соціальноекономічного розвитку Гірської сільської ради на відповідні роки;
– підготовка пропозицій до проекту сільського бюджету щодо щорічного фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, будівництва, тощо на території Гірської сільської ради;
– забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та галузі будівництва;
– виконання функцій замовника з проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житловокомунального господарства та благоустрою території Гірської сільської ради;
– інформування громадськості щодо цілей та досягнень в галузях житлово-комунального господарства та будівництва на території Гірської сільської ради;
– забезпечення управління майном Гірської сільської ради та відповідальність за його ефективне використання;
– забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності.

Головні функції Управління:
– надання якісних адміністративних послуг мешканцям Гірської сільської ради;
– розгляд та подання пропозицій щодо перегляду тарифів на житловокомунальні послуги;
– виступ, відповідно до рішень сільської ради та за дорученням голови сільської ради, орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна (будівель, споруд, житлових та нежитлових приміщень), що перебуває у власності сільської ради, організовує проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна;
– проведення інвестиційної політики у сфері житлово-комунального господарства та галузі будівництва;
– розгляд інвестиційних програм та бізнес-планів розвитку житло-вокомунальних підприємств комунальної власності, підготовка висновків з цих питань для сільської ради;
– забезпечення здійснення заходів щодо реформування ЖКГ відповідно до державної і місцевої програми;
– проводення моніторингу стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, фінансової діяльності підприємств ЖКГ;
– здійснення контролю за проведенням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи ЖКГ на території Гірської сільської ради, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
– укладення договорів оренди житлових та нежитлових приміщень комунальної власності та контроль ефективності використання орендованого майна. (Кошти від оренди майна перераховуються до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства).
– здійснення обліку майна, що перебуває у комунальній власності;
– вносення пропозиції щодо створення комісії з прийняття – передачі до комунальної власності Гірської сільської ради об’єктів та участь у ній;
– підготовка матерів та проектів рішень сільської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств комунальної власності;
– прийняття і перевірка комплектності одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передача цієї документації будівельним організаціям;
– проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг;
– здійснення організації авторського та технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;
– розробка на підставі плану діяльності проекту кошторису та бюджетних запитів і подання їх фінансовому відділу;
– виконання інших функції, передбачених законодавством України.

В структурі Управління 15 посад, очолює його В’ячеслав Жила.
З питаннями стосовно роботи Управління звертайтесь до Гірської сільської ради або за телефоном (04595) 3-65-22.