Skip to content
1

Про земельний податок

01.07.2022

Всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки до бюджету. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Платниками податку є:
• власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
• землекористувачі.

Об’єктами оподаткування є:
• земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
• земельні частки(паї), які перебувають у власності.

Ставка податку за земельні ділянки встановлюється рішенням Гірської сільської.

Про пільги щодо сплати земельного податку

Існують пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб згідно до статті 281 Податкового кодексу України. Для отримання пільги необхідно звернутись до контролюючого органу(податкової) за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільгу.

Державна податкова служба України повідомляє, що у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 15 березня 2022 року Закону України № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений Податковим кодексом України (далі – Кодекс) порядок справляння плати за землю (далі – Зміни).

Зміни, що прийняті у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди (підпункт 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу) (далі – Ділянки).

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

https://ips.ligazakon.net/document/RE37789?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01&_gl=1*21u178*_ga*NDc5NDkzNjA2LjE0Njk3ODQzNDA.*_ga_DTFQWX6QG5*MTY1MTQ5ODkxMy4yOS4wLjE2NTE0OTg5MTMuMA..&_ga=2.24243066.1945598833.1651494230-479493606.1469784340