Skip to content
1

Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області

12.07.2022

РІШЕННЯ  ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 01.07.2022 року

 

«Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області»

 

Відповідно до ст.25, п.42 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (далі – Порядок), з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Гірська сільська рада Бориспільського району Київської області

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1. Розробити комплексний план просторового розвитку території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області (далі – комплексний план).
 2. Визначити замовником робіт з розроблення Комплексного плану виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі – Замовник).
 3. Доручити Замовнику:

3.1.  оприлюднити рішення щодо розроблення комплексного плану та підстав для його прийняття через місцеві засоби масової інформації, на веб-сайті сільської ради, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом;

3.2. вжити заходів до отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів або щодо забезпечення взаємодії між його інформаційною системою та чинними кадастрами та реєстрами відповідно до законодавства, що визначає порядок їх ведення;

3.3. отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання запитів Замовником до виконавчих органів суміжних територіальних громад, облдержадміністрації щодо визначення державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад для їх врахування під час розроблення Комплексного плану;

3.4. інформування через місцеві засоби масової інформації та на веб-сайті сільської ради про початок розроблення комплексного плану та визначених замовником порядку і строків внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами із забезпеченням дотримання відповідних строків;

3.5. забезпечення розміщення на веб-сайті сільської ради інформації щодо отриманих пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайтів;

3.6. формування завдання шляхом проведення громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану, що передбачає виконання заходів, визначених пп.12) п. 42 Порядку, яким визначити пропозиції щодо переліку та значень індикаторів;

3.7. здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту комплексного плану;

3.8. проведення за участю розробника громадського обговорення проєкту комплексного плану;

3.9. організацію за участю розробника попереднього розгляду проєкту комплексного плану архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, який повинен бути здійснений протягом одного місяця від дати подання відповідного звернення;

3.10. подання проєкту комплексного плану для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»;

3.11. подання проєкту комплексного плану на затвердження Гірської сільської ради Бориспільського  району Київської області.

 1. Доручити виконавчому комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області:

4.1. утворити робочу групу для забезпечення проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану, що складається з представників сільських рад, міської ради, виконавчих органів сільських рад, міської ради (далі – виконавчий орган), органів державної влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших заінтересованих сторін у складі не менш як п’ять осіб і не більш як 21 особа, з непарною кількістю членів.

4.2. затвердити персональний склад робочої групи з урахуванням того, що:

– у персональному складі робочої групи частка членів, що представляють сільські та міську ради та виконавчий комітет Гірської сільської ради, не повинна перевищувати половину складу робочої групи плюс одна особа;

– повинно бути забезпечено участь у робочій групі принаймні одного представника від кожного з населених пунктів, розташованих на території територіальної громади, який не є співробітником виконавчого органу;

– допускається представлення одним членом робочої групи інтересів кількох суміжних сіл територіальної громади;

4.3. затвердити Положення про робочу групу з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області;

4.4. зазначити строки приймання заявок на участь у робочій групі – 10 робочих днів з дня публікації цього рішення на веб-сайті Гірської сільської ради.

 1. Встановити строк проведення підготовчих процедур розроблення комплексного плану – до 30.11.2022.
 2. Тендерну закупівлю робіт з розроблення комплексного плану провести відповідно до положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».
 3. Доручити сільському голові Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Роману ДМИТРІВУ укласти договір на розроблення комплексного плану.
 4. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Лілії БАРКОВІЙ передбачити кошти на фінансування робіт з розроблення комплексного плану.
 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Гірської сільської ради від 23.09.2021 № 683-20-VIII «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області»
 6. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

 

від 01 липня 2022 року

№ 1202-34-VIIІ