Skip to content
1

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення виконавця операцій з збирання та перевезення побутових відходів на території Гірської сільської територіальної громади

21.03.2024

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5

Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області № 32 від 26.02.2024

Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада, контактний телефон та адреса електронної пошти посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками:

Місце: 08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5

Дата: 23 квітня 2024року

Час: о 10 год. 00 хв.

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати комунікацію з учасниками: Стрельніков О.В. – Спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, інвестицій та ЖКГ, 0800-300-157, електронна пошта: info@gora-rada.gov.ua

Очікуваний (прогнозний) економічно обгрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення твердих побутових відходів:

 

Для населення, з ПДВ

Бюджетні установи

та організації з ПДВ

Інші споживачі, з

ПДВ

для мешканців багатоквартирн их будинків, на 1 особу за місяць, грн. для мешканців приватного сектору, на 1 особу за місяць, грн.  

 

 

Тариф, грн/м³

 

 

 

Тариф, грн/м³

42 42 280 280

тарифи на операції з збирання та перевезення інших відходів:

Послуга Всі категорії споживачів, з ПДВ грн/м³
Збирання, вивезення великогабаритних відходів 280
Збирання, вивезення ремонтних відходів 280

Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення  побутових відходів

Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 1. Наявність достатньої кількості контейнерів для збору побутових відходів, спеціально обладнаних транспортних засобів різних типів, для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів, спроможність забезпечити їх зберігання, охорону та здійснення щоденного контролю за їх технічним станом власними силами.
 2. Спроможність забезпечити підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів та системи контролю їх руху – пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів.
 3. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд у належним чином обладнаному медичному пункті працівників, задіяних у збиранні, вивезенні (перевезенні) побутових відходів.
 4. Вартість здійснення операцій з вивезення побутових відходів.
 5. Досвід роботи з надання послуг з здійснення операцій з вивезення побутових відходів.
 6. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
 7. Наявність системи управління якістю.
 8. Спроможність роздільного збирання побутових відходів.

Обсяги збирання та перевезення з побутових відходів, норма надання послуги зуправління побутовими відходами та вимоги щодо якості             виконання операцій

Розрахункові річні об’єми утворення побутових відходів (твердих, великогабаритних, і ремонтних) в населених пунктах Гірської сільської територіальної громади на поточний період становлять за категоріями:

 • тверді побутові відходи 37,33 тис.м³

в тому числі:

 • населення багатоквартирних будинків – 4,217 тис. м³;
 • населення садибної забудови –25,53 тис. м³;
 • бюджетні організації – 4,536 тис. м³;
 • інші утворювачі – 3,051 тис. м³.
 • великогабаритні відходи 1,438 тис.м³
 • ремонтні відходи 0,541 тис.м³

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для населених пунктів Гірської сільської ради на 2022-2026 рр. затверджено рішенням виконавчого комітету № 167 від 16.09.2022.

Якість надання послуги повинна відповідати вимогам Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами від 8 серпня 2023 р. № 835. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуги з вивезення побутових відходів.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

 1. Заява на участь у Конкурсі (Додаток №1 до конкурсної документації)
 2. Оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);
 • копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • копія останньої редакції Статуту підприємства;
 • балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
 • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 • документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання: кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо (Додаток №2 до конкурсної документації);
 • документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

-технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

-довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність,     наявність                                                             пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

-довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально

обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • відомість про вартість здійснення операцій з збирання та перевезення побутових відходів (Додаток №3 до конкурсної документації);
 • документа, що містить відомості про досвід роботи з здійснення операцій з збирання та перевезення побутових відходів (Додаток №4 до конкурсної документації);
 • документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
 • довідки про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Додаток №5 до конкурсної документації);
 • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу

і містять відомості про його здатність виконувати послугу з збирання та перевезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

Примітка:

 • усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;
 • у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
 • документи, які були додані до заявки повторно не подаються.

 

Характеристика території, де повинні здійснювались операції з збирання та перевезення побутових відходів

Загальна площа Гірської сільської територіальної громади – 61,01 км². У складі громади чотири населених пункти: с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне. Населення Гірської сільської територіальної громади – близько 10 тис. осіб.

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх                утворення

Багатоквартирні житлові будинки – 43 (близько 1562 мешканців). Одноквартирні житлові будинки – 3603 (близько 8288 мешканців). В одноквартирних житлових будинках відсутня централізована каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

Для накопичення побутових відходів використовуються контейнери, місткістю 1,1 м3 , в кількості 136 од., які розміщуються на контейнерних майданчиках. Під’їзні шляхи з твердим покриттям.

 

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у                                      складі побутових відходів тощо)

відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту

Захоронення здійснюється на полігоні твердих побутових відходів IV класу небезпеки, розташованому на території Бориспільської міської територіальної громади за координатами 50.305856, 30.931929

 

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку конкурсних пропозицій. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

Зазначені конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повинні надаватися у конвертах, заклеєних та скріплених печаткою з підписом уповноваженої на подання документів особи або безпосередньо керівника організації, що бажає взяти участь у конкурсі.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам передбачені додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів від 25 серпня 2023 р. № 918. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення в неї  змін. У paзi надходження двох i бiльшe звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів з моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених збopiв, який надається yciм учасникам зборів в день їx проведення.

 

Проєкт договору між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

Укладається договір між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, згідно з ПРИМІРНИМ ДОГОВОРОМ (додаток 3 до порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів конкурсної документації), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 №918

 

Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення зобов’язаний надіслати письмову відповідь.

У разі проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Організатор конкурсу має право не пізніше семи робочих днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів оприлюднює повідомлення на офіційному вебсайті Гірської сільської ради та надсилає учасникам конкурсу відповідні повідомлення на адресу електронної пошти.

Підставами для внесення змін до конкурсної документації є зміна:

 • прізвища, імені та по батькові (за наявності), посади, контактного телефону та електронної адреси посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;
 • орієнтовної дати початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;
 • проєктів договорів;
 • місця, дати, часу та процедури надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;
 • способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

Строк прийняття документів від учасників конкурсу може бути продовжено організатором конкурсу на сім робочих днів.

 

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій

Опис формальних помилок:

 1. Інформація/документ, подана учасником конкурсу у складі конкурсної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:
 • уживання великої літери;
 • уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
 • використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
 • застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
 • написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
 • нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі);
 • невірна назва документа (документів), що подається учасником конкурсу у складі конкурсної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним організатором у конкурсній документації;
 • подання документа (документів) учасником конкурсу в складі конкурсної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера;
 • подання документа учасником конкурсу у складі конкурсної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника конкурсу та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником конкурсу не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

Приклади формальних помилок:

– «Інформація в довільній формі» замість «Інформація»,  «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;

–  «с.гора» замість «с.Гора»;

– «поряд -ок» замість «поря – док»;

– «ненадається» замість «не надається»»;

 

Номер та назва об’єкту проведення конкурсу

Об’єкт конкурсу – операції із збирання та перевезення побутових відходів (змішані, роздільно зібрані та великогабаритні), що утворюються на території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області до якої входять: с. Гора, с Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне.

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається поштою конкурсній комiciї у конверті, на якому зазначаються повне найменування i місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції:

17 год. 00хв 22 квітня 2024 року.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 23 квітня 2024 року о 10 год. 00 хв.

Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особи.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

 

Конкурсна документація