Skip to content
1

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

06.10.2021

Відповідно  до розпорядження начальника Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області від 24.09.2021 № 92-к оголошується конкурс на заміщення вакантних посад Управління:

Спеціаліста 1 категорії в відділ культури, спорту та інформування Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (до функціональних обов’язків якого належить інформування населення) – 1 штатна одиниця ;

Спеціаліста 1 категорії в відділ культури, спорту та інформування Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (до функціональних обов’язків якого належить забезпечення функціонування сфери культури і спорту) – 1 штатна одиниця .

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

Додаток 1
до розпорядження начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення
від 09 квітня 2021 року № 37-о
 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс  на заміщення вакантних

посад посадових осіб Управління гуманітарного розвитку

виконавчого комітету Гірської сільської ради

Бориспільського району Київської області

 

 1. Відповідно до цього Положенняпроводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
 3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області розпорядженням начальника Управління утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
 4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, закінчили магістратуру державного управління за направленнями може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається начальником Управління за наявності вакантної посади посадової особи Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.
 2. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
 • громадянство України;
 • освіта вища (за відповідним напрямком) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,   спеціаліста;
 • стаж роботи в органах місцевого самоврядування або за фахом в інших сферах управління;
 • вільне володіння державною мовою;
 • навички роботи на персональному комп’ютері.
 1. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в  органах місцевого самоврядування;

визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

 1. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі – кандидати).
 2. Конкурс проводиться поетапно:

–  публікація оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади на сайті Гірської сільської ради  або через інші засоби масової інформації;

– прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

–  проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

 1. Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на сайті Гірської сільської ради або через інші офіційні засоби масової інформації.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

– Найменування управління, місцезнаходження, адреси та номери телефонів;

– назви вакантних посад із зазначенням, додаткової інформації щодо основних функціональних обов’язків;

– основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

– термін прийняття документів (протягом 10 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 1. При заміщенні вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття начальником Управління рішення про призначення осіб на рівнозначну або нижчу посаду, просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, закінчили магістратуру державного управління  конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

 1. Кандидати подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– чотири фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту;

– копію паспорта громадянина України.

Особи, які працюють в Управлінні гуманітарного розвитку та соціального захисту населення і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 1. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 2. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 3. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.   Якщо кандидат на займану посаду не має відповідного стажу роботи, але  пройшов стажування відповідно до чинного законодавства, комісія, як виняток, має право допустити такого кандидата до складання іспиту.
 4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється секретарем комісії з відповідним обґрунтуванням.
 5. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати одного місяця з дня його оголошення.
 6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються. Копія протоколу засідання конкурсної комісії залучається до особової справи призначеної посадової особи.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

 1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб Управління.
 2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та забезпечує повідомлення кандидатів про місце і час його проведення.
 3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу Управління та відповідної вакантної посади.
 4. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 5. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення.
 6. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 1. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення, оголошується повторний конкурс.
 2. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 4. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається начальнику Управлінняне пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку викладену письмово на окремому аркуші.
 5. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом двох робочих днів після його завершення.
 6. Рішення про призначення на посаду посадової особи Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення та зарахування до кадрового резерву приймає начальник Управління на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом 7 календарних днів з дня отримання протокольного рішення конкурсної комісії.
 7. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальником Управління протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 8. Рішення начальника Управління може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до розпорядження начальника Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення
від 09 квітня 2021 року № 37-о

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб Управління гуманітарного розвитку

та соціального захисту населення виконавчого комітету

 Гірської сільської ради Бориспільського району

Київської області

 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі по тексту – Управління) як одного з етапів конкурсу (далі – Порядок проведення конкурсу).

 

Загальні положення

 

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Управління.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Управління, на підставі розпорядження начальника Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі – начальника Управління) про оголошення конкурсу.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, допущені до зайняття посади, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо – кваліфікаційного рівня посадової особи органу місцевого самоврядування.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, « Про місцеве самоврядування в Україні» та “Про запобігання корупції”, «Про звернення громадян», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про звернення громадян» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань публікуються на сайті Гірської сільської ради або у інших засобах масової інформації та обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»  та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного Управління та його структурного підрозділу – всього 5 питань.

1.9. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу, затвердженого керівником органу, в якому проводиться конкурс.

Кількість білетів має бути не менше 10.

Процедура іспиту складається з 3 етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та забезпечує повідомлення кандидатів про місце і час його проведення.

 

Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки кандидатами відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування ” та “Про запобігання корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ   № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посадових  осіб  Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

 

 

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

 1. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Питання на перевірку знання Законів України «Про запобігання корупції»,  «Про звернення громадян».

 

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення, його структурного  підрозділу та основних функціональних обов’язків відповідної посади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА   ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення конкурсною комісією

 

від «___» ___________ 20__р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням начальника Управління від «___» ________ 20___ р.

 

 

з/п

 

Прізвище,

ім’я,

по батькові

 

Посада,

на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат  

Номер білета

Зага-льна

сума балів

1.          
2.
3.
4.
5.

 

Голова комісії ___________________

(підпис)

_____________________

(П.І.П.)

Члени комісії ___________________

(підпис)

_____________________

(П.І.П.)

___________________

(підпис)

_____________________

(П.І.П.)

___________________

(підпис)

_____________________

(П.І.П.)

Секретар комісії ____________________

(підпис)

_____________________

(П.І.П.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до розпорядження начальника Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення
від 09 квітня 2021 року № 37-о

 

 

 

 

 

 

Перелік питань

на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»  та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2 Конституції України).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5 Конституції України).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3 Конституції України).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10 Конституції України ).
 6. Державні символи України (стаття 20 Конституції України).
 7. Конституційне право на працю (стаття 43 Конституції України).
 8. Конституційне право на освіту (стаття 53 Конституції України).
 9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46 Конституції України).
 10. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49 Конституції України).
 11. Обов’язки громадянина України (статті 65-68 Конституції України).
 12. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129 Конституції України).
 13. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133 Конституції України).
 14. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140 Конституції України).
 15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143 Конституції України).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 6. Порядок формування рад (стаття 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 7. Основні розділи Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 8. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 9. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого   самоврядування за Законом  України «Про службу в органах місцевого самоврядування»    (статті 1, 2 Закону  України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

3.Основні принципи служби органах місцевого самоврядування (стаття 4 Закону  України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 1. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 3. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 4. Відповідальності за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 5. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

Про запобігання корупції

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

 1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3Закону України «Про запобігання корупції»).
 2. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11 Закону України «Про запобігання корупції» ).
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223 Закону України «Про запобігання корупції»).
 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527 Закону України «Про запобігання корупції»).
 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції»).
 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29 Закону України «Про запобігання корупції»).
 7. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37 Закону України «Про запобігання корупції»).
 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про звернення громадян»

 

 1. Право громадян про звернення (стаття 1 Закону України «Про звернення громадян»).
 2. Поняття пропозиції (зауваження), заява (клопотання), скарга (стаття 3 Закону України «Про звернення громадян»).
 3. Які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені (стаття 4 Закону України «Про звернення громадян»).
 4. Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»).
 5. Мова звернень і рішень та відповідей на них (стаття 6 Закону України «Про звернення громадян»).
 6. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»).
 7. Розгляд пропозиції (зауважень) громадян (стаття 14 Закону України «Про звернення громадян»).
 8. Розгляд заяв (клопотань) (стаття 15 Закону України «Про звернення громадян»).
 9. Розгляд скарг громадян (стаття 16 Закону України «Про звернення громадян»).

 

 1. VI. Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади начальника, спеціаліста управління (в складі освіти, спорту, культури) виконавчого комітету Гірської сільської ради

 

ОСВІТА

 1. Основні положення Закону України “Про освіту” (статті 6,8,14,15,29).
 2. Закон України “Про загальну середню освіту”
 3. Закон України “Про дошкільну освіту” (статті 2, 4-7).
 4. Закон України “Про позашкільну освіту” (статті4,8).
 5. Державна політика у сфері дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” статті.2,3).
 6. Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (статті.4,5,7).
 7. Основні завдання позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” статті 3,8).
 8. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” статті 9,10).
 9. Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).

КУЛЬТУРА

 1. Яку діяльність регулює законодавство України про культуру (п. 2 ст. 2 Закону України «Про культуру»);
 2. Основні засади державної політики у сфері культури (ст. 3 Закону України «Про культуру»);
 3. Права громадян у сфері культури (ст. 6 Закону України «Про культуру»);
 4. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ (ст. 8 Закону України «Про культуру»);
 5. Обов’язки у сфері культури (ст. 11 Закону України «Про культуру»);
 6. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ (ст. 16 Закону України «Про культуру»);
 7. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (ст. 19 Закону України «Про культуру»);
 8. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури (ст. 21 Закону України «Про культуру»);
 9. Відповідальність за порушення законодавства про культуру (ст. 35 Закону України «Про культуру»).

 

СПОРТ

 1. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту (ст. 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 2. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту (ст. 5 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 3. Хто може бути засновником дитячо-юнацької спортивної школи та на підставі чого вони діють ( ст. 10 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 4. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян (ст. 27 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 5. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення (ст. 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 6. Дитячий спорт (ст. 33 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 7. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (ст. 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту (ст. 54 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

 1. Визначення «базові соціальні послуги» (п. 1 ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»);
 2. Основні принципи надання соціальних послуг (ст. 3 Закону України «Про соціальні послуги»);
 3. Законодавство про соціальні послуги ( ст. 4 Закону України «Про соціальні послуги»);
 4. Основні напрями державної політики у сфері соціальних послуг (ст. 9 Закону України «Про соціальні послуги»);
 5. Повноваження районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад у сфері соціальних послуг (п. 4 ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги»);
 6. Права та обов’язки отримувачів соціальних послуг (ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги»);
 7. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (ст. 15 Закону України «соціальні послуги»);
 8. Класифікація соціальних послуг (ст. 16 Закону України «Про соціальні послуги»);
 9. Ведення випадку (ст. 18 Закону України «Про соціальні послуги»);
 10. Звернення про надання соціальних послуг (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»»);
 11. Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах (ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги»).

 

 

 

 

 

 

 1. X. Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста 1 категорії в відділі культури, спорту та інформування Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(функціональні обов’язки – інформування населення )

 

 1. Форми письмових звернень громадян (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»);
 2. Вимоги до звернень (ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»);
 3. Порядок розгляду звернень громадян (Розділ II Закону України «Про звернення громадян»);
 4. Доступ до публічної інформації. Порядок доступу до інформації. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації (ст. 5-10, ст. 12-18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
 5. Оформлення запитів на інформацію ( ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
 6. Принципи оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних (п. 1 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 21.10.2015р. №835);
 7. Елементи які повинен містити паспорт набору даних (п. 7 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 21.10.2015р. №835);
 8. Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Усі розпорядники інформації) (Додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 21.10.2015р. №835);
 9. Інформація про фізичну особу в розумінні Закону України «Про інформацію» (ст. 11 Закону України «Про інформацію»);
 10. Інформація з обмеженим доступом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»);
 11. Діяльність журналістів, засобів масової інформації, їх працівників (Розділ III Закону України «Про інформацію»);
 12. Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»);
 13. Створення інформаційних відео- і аудіозаписів про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх зберігання в державних архівах (ст. 17 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»);
 14. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні друкованими засобами масової інформації (Розділ IV Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»);
 15. Яким вимогам повинен відповідати офіційний веб-сайт (п. 6 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет про діяльність органів виконавчої влади затверджений Постановою Кабінету Міністрів 04.01.2002р. №3);
 16. Форми введення інформації (п. п. 28-32 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет про діяльність органів виконавчої влади затверджений Постановою Кабінету Міністрів 04.01.2002р. №3);

 

 

 

 1. XI. Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста 1 категорії в відділі культури, спорту та інформування Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(функціональні обов’язки – забезпечення функціонування сфери культури і спорту )

 

 1. Пріоритети державної політики у сфері культури (ст. 4 Закону України «Про культуру»);
 2. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ (ст. 8 Закону України «Про культуру»);
 3. Види і суб’єкти діяльності у сфері культури (ст. 12 Закону України «Про культуру»);
 4. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (ст. 19 Закону України «Про культуру»);
 5. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури ( ст. 22 Закону України «Про культуру»);
 6. Класифікація об’єктів культурної спадщини (ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини);
 7. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини (ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини);
 8. Занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (ст. 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини);
 9. Бібліотечні фонди (ст. 16 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»);
 10. Обов’язки та права бібліотек (Розділ VI Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»);
 11. Державне управління бібліотечною справою (ст. 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»);
 12. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту (ст. 4 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 13. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту (ст. 7 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 14. Дитячо-юнацькі спортивні школи (ст. 10 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 15. Фізична культура у сфері освіти (ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);
 16. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту (ст. 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»);