Skip to content
дискримінація

Наша громада за забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, за протидію дискримінації

03.09.2021

Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

 

Дискримінація за ознакою статі забороняється.

 

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:

-спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

-обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

-різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

-особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;

-позитивні дії.

 

Суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, є, зокрема, органи місцевого самоврядування (у тому числі виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та їх структурні підрозділи з питань сім’ї, служби у справах дітей, органи управління освітою, органи охорони здоров’я тощо).

 

Засоби масової інформації відповідно до законодавства сприяють недопущенню:

 

-дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі;

-поширення матеріалів, що відтворюють чи зміцнюють дискримінаційні уявлення про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, схвалюють або провокують дискримінацію за ознакою статі чи насильство за ознакою статі, включаючи сексуальне насильство.

 

Засоби масової інформації можуть ухвалювати кодекси професійної етики та інші корпоративні стандарти з метою запобігання насильству за ознакою статі, у тому числі всім формам насильства стосовно жінок, та виховання поваги до гідності кожної людини незалежно від статі.

 

Начальник Служби у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради Ірина Орел призначена однією з 37 представниць та представників з усіх регіонів України та представляє Український Жіночий Конгрес в Київській області. Представники організації в регіонах у партнерстві з національними представниками та місцевими партнерами здійснюватимуть постійний моніторинг і сприятимуть реалізації ґендерної політики на місцях через отримання високоякісного зворотного зв’язку, а також проведення спільних адвокаційних та інформаційних кампаній.

 

Український Жіночий Конгрес є постійно діючою публічною платформою, яка формує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, Уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіа-спільноти.

 

АКТУАЛЬНI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

  1. Покласти край усім формам дискримінації щодо всіх жінок і дівчат.
  2. Викорінити всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчат у публічній та приватній сферах, зокрема торгівлю людьми, сексуальну та інші форми експлуатації.
  3. Ліквідувати всі шкідливі практики, як-от: дитячі, ранні та примусові шлюби.
  4. Визнавати та цінувати неоплачувану працю з догляду і хатню роботу, шляхом надання соціальних послуг, забезпечення інфраструктури та системи соціального захисту і заохочувати спільну відповідальність у веденні господарства у сім’ї з урахуванням національних особливостей.
  5. Забезпечити повноцінну та ефективну участь жінок і рівні можливості для лідерства жінок на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному і суспільному житті.
  6. Здійснити реформи з метою надання жінкам рівних прав на економічні ресурси, а також доступу до володіння та розпорядження землею та іншими формами власності, фінансовими послугами, спадщиною та природними ресурсами відповідно до національного законодавства.
  7. Приймати та вдосконалювати обґрунтовані стратегії та обов’язкові для дотримання закони з метою заохочення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат на всіх рівнях

 

Бориспільське бюро безоплатної вторинної правової допомоги (068) 341 14 21, (04595) 5 50 36.

 

*Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

*Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»