Skip to content
1

Найголовніші нормативно-правові акти, які нещодавно набули чинності

02.02.2023

Основні зміни законодавства

01 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 13 грудня 2022 року
№ 2834-IX «Про основні засади державної політики у сфері утвердження
української національної та громадянської ідентичності»
Цей Закон визначає:
– мету, завдання, принципи та особливості формування та реалізації державної
політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;
– гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об’єднань та інших
інститутів громадянського суспільства у її реалізації;
– повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері.
Законом врегульовано порядок формування та повноваження Національної комісії з питань
утвердження української національної та громадянської ідентичності (далі – Комісія). Зокрема,
Комісія може:
– направляти звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо перегляду прийнятих ними рішень та нормативно-правових актів
з метою приведення їх у відповідність із законодавством про утвердження української
національної та громадянської ідентичності;
– здійснювати моніторинг заходів органів місцевого самоврядування з утвердження української
національної та громадянської ідентичності.
Рішення Комісії обов’язкове для виконання не лише органами державної влади, але й органами
місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами (частина 5 статті 16 Закону).
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері утвердження української національної
та громадянської ідентичності визначені у статті 19 Закону. Органи місцевого самоврядування при
формуванні відповідних бюджетів передбачають видатки на реалізацію державних, регіональних
та місцевих програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності
(частина 3 статті 28 Закону).

10 січня 2023 року Кабінетом Міністрів України (КМУ) прийнято постанову № 25
«Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих
умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії
населенням»
Постановою затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо
створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної
енергії населенням.
Обласним державним адміністраціям, обласним військовим адміністраціям та
військовим адміністраціям районів та населених пунктів доручено забезпечити вирішення
питання належного поводження з відпрацьованими лампами, отриманими акціонерним
товариством “Укрпошта” від населення в рамках реалізації експериментального проєкту,
шляхом укладення в установленому порядку договорів про здійснення їх збирання, перевезення
та утилізації за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за
справляння екологічного податку.

06 січня 2023 року КМУ видано розпорядження № 6-р «Про розподіл у 2023 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами»
Додатком до вказаного розпорядження визначено обсяг субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами у 2023 році.
03 січня 2023 року КМУ видано розпорядження № 8-р «Про погодження
розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими
бюджетами у 2023 році»
Додатками до вказаного розпорядження погоджено обласним
державним адміністраціям розподіл додаткової дотації на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у
2023 році.

03 січня 2023 року КМУ прийнято постанову № 10 «Про затвердження Порядку
надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних
(промислових) парків — суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та
учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та
приєднання до інженерно-транспортних мереж»
Органам місцевого самоврядування рекомендовано застосовувати Порядок,
затверджений цією постановою, під час прийняття рішень щодо надання компенсації
витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків – суб’єктам
господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових)
парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
03 січня 2023 року КМУ прийнято постанову № 27 «Про внесення змін до
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування»
Оновлена редакція Порядку регламентує, зокрема, повноваження організаторів
перевезень на автобусному маршруті загального користування, перелік обов’язкових
умов конкурсу, процедуру подання документів на конкурс, підстави дострокового
розірвання договору або анулювання дозволу з автомобільним перевізником, випадки
повернення коштів, сплачених за участь у конкурсі, та ін. Підкреслимо, що виконавчий орган ради,
яка представляє інтереси відповідної територіальної громади, є організатором перевезень на
міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі території однієї територіальної громади.

30 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1495 «Про внесення змін до
особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для
замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування»
Постановою тимчасово змінені правила проведення торгів на Prozorro: зокрема,
скасування аукціонів на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення. Відтепер тендерна пропозиція учасника є
остаточною і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції.
30 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1472 «Деякі питання розподілу
обсягу освітньої субвенції на 2023 рік»
Вказаною постановою (додатком 1) визначено розподіл обсягу освітньої субвенції з
державного бюджету обласним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування на
2023 рік.

27 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1449 «Про затвердження
Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника
або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю
найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника
займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення
дострокової пенсії за віком»
Цей Порядок регламентує процедуру розірвання трудового договору із працівником
(у тому числі й із посадовою особою місцевого самоврядування) за пунктом 2 частини
першої статті 40 КЗпП України у зв’язку з виявленням невідповідності працівника
займаній посаді за станом здоров’я за наступних умов:
– якщо на день звільнення працівнику залишилося не більше ніж півтора року до досягнення
пенсійного віку, встановленого у статті 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»;
– у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення йому пенсії за віком
у мінімальному розмірі, передбаченому в абзаці першому частини першої статті 28 цього
Закону.

23 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1427 «Деякі питання
зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного
на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування»
Постановою затверджено порядок, яким передбачено зарахування до місцевих
бюджетів 13,4% від акцизу за пальне, яке вироблене в Україні, або ввезене на її митну
територію. Розподіл цих коштів між бюджетами місцевого самоврядування
здійснюватиметься відповідно до питомої ваги обсягу реалізованого суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального на території відповідної громади за попереднє
півріччя (з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій) у загальному обсязі
реалізованого пального в Україні.

20 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1411 «Про зупинення дії
постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822»
Прийнятим актом до 31 грудня 2023 року зупинена дія вищеназваної постанови Уряду,
якою затверджено підвищені розміри посадових окладів, а також встановлено розміри
різноманітних доплат і надбавок для педагогічних, науково-педагогічних та наукових
працівників.

16 грудня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1422 «Про внесення змін до
деяких постанов КМУ у сферах нотаріату та державної реєстрації»
Прийнятим актом оновлено зміст Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю
за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, а також деяких інших актів у сфері нотаріату і державної
реєстрації. Зокрема, змінено порядок перевірки відповідності державних реєстраторів вимогам
законодавства, задля надання їм доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є
Міністерство юстиції України в умовах воєнного стану.

Правова практика

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду
висловився щодо підстав виплати працівнику середнього заробітку за час
вимушеного прогулу у постанові від 28 грудня 2022 року у справі № 460/2675/18
Системний аналіз і тлумачення приписів статті 235 КЗпП дозволяє окреслити випадки,
в яких може мати місце вимушений прогул, а саме у разі: незаконного звільнення
працівника; незаконного переведення працівника на іншу роботу; затримки видачі
трудової книжки з вини власника чи уповноваженого ним органу; затримки виконання
рішення про поновлення на роботі; необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу; несвоєчасного
укладення трудового договору; унаслідок неправильного формулювання причин звільнення
у трудовій книжці, що перешкоджало подальшому працевлаштуванню працівника.
При цьому вимушеності прогулу надають протиправні дії чи бездіяльність роботодавця, унаслідок
яких працівник позбавляється права виконувати трудові обов’язки й отримувати за це заробітну
плату. Тобто працівник не може вийти на роботу та реалізовувати належне йому право на працю
й оплату праці через винні дії (бездіяльність) роботодавця. Верховний Суд наголосив, що
вичерпний перелік підстав виплати працівникові середнього заробітку за весь час вимушеного
прогулу визначено статтями 235, 236 КЗпП і вони не підлягають розширеному тлумаченню.
Отже, оплата вимушеного прогулу в установлених указаними статтями КЗпП випадках є
мірою матеріальної відповідальності роботодавця за порушення права працівника на
працю. Підставою матеріальної відповідальності роботодавця є трудове майнове
правопорушення, тобто винне протиправне порушення роботодавцем своїх трудових обов’язків,
унаслідок чого заподіюється майнова шкода працівникові.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 02 листопада 2022 року у справі
№ 922/3166/20 висловилася щодо правової природи спору власника земельної
ділянки про розірвання договору оренди землі і знесення самовільно
збудованих споруд.
Велика Палата Верховного Суду дійшла у цій справі наступних правових висновків:
– позовна давність у справах про розірвання договору оренди землі внаслідок
нецільового використання земельної ділянки обчислюється впродовж усього строку дії
договору, адже орендар безперервно зобов’язаний використовувати земельну ділянку
за цільовим призначенням;
– вимога позивача про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом
демонтажу самочинно побудованих споруд означає приведення орендарем земельної ділянки
у стан, придатний для її використання за цільовим призначенням;
– розірвання договору оренди землі є зобов’язально-правовим способом захисту та не може
ототожнюватись із негаторним позовом.

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків, викладених у постановах
Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 12 червня 2019 року у справі № 527/600/17 та від
25 березня 2020 року у справі № 527/605/17 щодо того, що позовна вимога про розірвання
договору оренди землі є негаторним позовом.
Міністерство освіти оприлюднило лист №1/385-23 від 10.01.2023 року Про
розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023.
Міністерство надає роз’яснення про принципи розрахунку освітньої субвенції в умовах
воєнного стану, зокрема скорочення навчальних планів та застосування понижуючого
коефіцієнта до формули, за якою обсяг субвенції розраховувався у попередні роки.
Міністерство наголошує, що перерозподіл обсягу освітньої субвенції протягом
бюджетного року за рішенням Кабінету Міністрів України може бути здійснено виключно
з об’єктивних причин, які не враховані у формулі розподілу освітньої субвенції, зокрема помилково
врахований контингент учнів, суттєва міграція учнів тощо. Перевищення фактичної кількості ставок
над розрахунковою чи збільшення надбавки за престижність педагогічної праці не є підставою для
здійснення перерозподілу освітньої субвенції.

Також Міністерством підготовлені інформаційні довідки про розрахунок освітньої субвенції для
кожної територіальної громади. Довідки розміщено на сайті Міністерства.
Міністерство економіки України опублікувало лист з роз’ясненнями щодо
внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії
правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення
або скасування. Зміни внесено Постановою КМУ 1495 від 30.12.2022 р.
Роз’яснення стосуються, зокрема:
– призупинення проведення відкритих торгів у форматі аукціону
– нерозкриття інформації, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна,
у тому числі інформація, що містить персональні дані, при цьому Замовник, орган оскарження
та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка
визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною
– незастосування вимог щодо локалізації товару при здійсненні замовником закупівлі товару для
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх
запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило інформацію
щодо оголошення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) вироку у справі щодо
судді Київського окружного адміністративного суду, яка відмовилась подавати
електронну декларацію через релігійні переконання. Суддю визнано винною у
вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-3 Кримінального кодексу України (умисне
неподання декларації).
Розслідування було проведено за матеріалами Національного агентства з питань
запобігання корупції (НАЗК). Доведення справи до суду та прийняття рішення у справі
стало можливим завдяки співпраці антикорупційних органів – НАЗК, Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
(САП) та ВАКС.
ВАКС призначив судді штраф у розмірі 51 тис. грн. Також судді строком на один рік заборонено
обіймати посади, за якими передбачено обов’язок подавати декларацію, крім виборних посад.

Інформація сформована на основі листа директора Директор Програми «U-LEAD з Європою» Бастіана Файгеля.