Skip to content
0-02-05-dd8271f13a0b7c1903641f9c6f714539439b89c4f5b94fd7a60c5aa8c3d16c18_1750ab6eb5375564

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

28.05.2024

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Управління інформаційної взаємодії

04151, м. Київ – 151, вул. Святослава Хороброго, 5а

телефон (факс) 246-23-40

 

Мінімальне податкове зобов’язання у фізичних осіб – власників,

орендарів, користувачів земельних ділянок,

віднесених до сільськогосподарських угідь

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) – розрахунковий мінімальний обсяг податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та з власністю або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

Сільськогосподарські угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги – п.п. «а» част.2 ст. 22 Земельного кодексу України, п.п. 14.1.233 п. 14.1 ст. 14 ПКУ

До бюджету платником сплачується позитивне значення різниці між обчисленою сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків/зборів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю/користуванням сільськогосподарських угідь.

Відповідно до п.п.170.14.5 п.170.14 ст.170 ПКУ, до загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів платника податку включаються:

-податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції;

-земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

 

Яка нерухомість є об’єктом житлової нерухомості

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що відповідно до п.п.14.1.129 п.14.1 ст. 129 ПКУ, об’єкти житлової нерухомості – будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, дачні та садові будинки.

Згідно з п.п.14.1.129.1 п.14.1 ст. 129 ПКУ, будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, а також їх складові частини, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, зокрема, включають:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості.

Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень (передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо);

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

 ГУ ДПС у Київській області

 

Платники рентної плати

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п.14.1.149 п.14.1 ст.14 ПКУ, платник рентної плати для цілей розділу IX цього Кодексу – платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води, платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, платник рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Порядок та терміни реєстрації ПРРО

ГУ ДПС у Київській області інформує, що  для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) суб’єкт господарювання має сформувати в електронному вигляді Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф.№1-ПРРО (J/F 1316604), яка подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

У реєстраційній заяві за ф. №1-ПРРО зазначається локальний номер ПРРО, присвоєний такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.
Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, за результатами якої  ПРРО реєструється, або формується відмова в реєстрації ПРРО.

Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

–        у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного) дня;

–        не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного) дня.

Суб’єкту господарювання направляється інформація про реєстрацію ПРРО у другій квитанції, із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей сплачують батьки чи опікуни

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування.
Правовий статус дитини  має особа до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ст.6 Сімейного кодексу України, малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14-ти років, а неповнолітньою вважається дитина у віці від 14-ти до 18-ти років.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника – ст. 14 Сімейного кодексу.

Відповідно до п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18-ти років (повноліття).

Відповідно до п.99.2 ст.99 ПКУ, грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Отже, за земельні ділянки, які знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, земельний податок нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

ФОП – платник ЄП, що  перевищив встановлений обсяг доходу, застосовує до суми перевищення ставку 15% та змінює групу платників ЄП або переходить на загальну систему оподаткування

ГУ ДПС у Київській області  звертає увагу платників податків, що відповідно до п. 293.8 ст. 293 ПКУ, ставки єдиного податку,  встановлені пп.293.3 – 293.5 ст. 293 ПКУ, застосовуються із урахуванням таких особливостей:

ФОП – платники ЄП, які у календарному кварталі перевищили, визначений обсяг доходу, зобов’язані:

  • платники ЄП І групи, – з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки ЄП, визначеної для платників ЄП ІІ або ІІІ групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

До суми перевищення зобов’язані застосувати ставку ЄП 15%.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

  • платники ЄП ІІ групи – в наступному податковому кварталі за заявою переходять на застосування ставки ЄП, визначеної для платників ІІІ групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. До суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

  • платники ЄП ІІІ групи – до суми перевищення застосовують ставку ЄП 15 %, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

 

Листування з контролюючими органами через Електронний кабінет

ГУ ДПС у Київській області інформує, що для здійснення листування з контролюючими органами через Електронний кабінет, платнику необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:

– J1391602 – для юридичних осіб;

–  F1391602 – для фізичних осіб.

Наразі податковою службою пропонується для використання десятки онлайн-сервісів, які спрощують взаємодію з органами ДПС, економлять час та ресурси платників. Більшість таких сервісів реалізовано в Електронному кабінеті за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/

Детальну інформацію про електронні сервіси розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

 

Комунікаційна податкова платформа – ефективний формат взаємодії з бізнес – спільнотою та громадськістю

ГУ ДПС у Київській області нагадує: комунікаційна податкова платформа – ефективний формат взаємодії з бізнес-спільнотою та громадськістю.

З питаннями, що потребують оперативного вирішення, звертайтесь на електронну скриньку: kyivobl.ikc@tax.gov.ua. 

Залишаємось на зв’язку:

           Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

 

ГУ ДПС у Київській області